Thực hiện kế hoạch số 17/KH-BCĐ ngày 13/2/2020 của Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện huyện Lạng Giang về việc tổ chức, tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện và thu gom máu năm 2020; Công văn số: 09/KH-BVD của ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo Xã Nghĩa.Trường MN Nghĩa Hưng đã ...