Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2021 : 49
TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC CỦA TỔ 5 TUỔI TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA HƯNG

TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC CỦA TỔ 5 TUỔI TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA HƯNG

Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là hoạt động giáo viên cùng nhau học tập từ thực tế việc học của học sinh. Ở đó giáo viên cùng nhau thiết kế kế hoạch học, cùng dự giờ, quan sát, suy ngẫm và chia sẻ (tập trung chủ yếu vào việc học của học sinh). Đồng thời đưa ra những nhận xét về sự tác ...
TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA HƯNG THAM GIA CUỘC VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO ĐỢT 2 NĂM 2020

TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA HƯNG THAM GIA CUỘC VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO ĐỢT 2 NĂM 2020

    Thực hiện kế hoạch số 17/KH-BCĐ ngày 13/2/2020 của Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện huyện Lạng Giang về việc tổ chức, tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện và thu gom máu năm 2020; Công văn số: 09/KH-BVD của ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo Xã Nghĩa.Trường MN Nghĩa Hưng đã ...