Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 7
Năm 2022 : 2.733
BÀI VIẾT TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH CỦA TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA HƯNG.

BÀI VIẾT TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH CỦA TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA HƯNG.

           Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 gây ra trên toàn thế giới, cũng như trong nước, đe doạ đến sức khoẻ, tính mạng, kinh tế  của con người, đất nước. Để phòng chống dịch bệnh Covid-19 mỗi cá nhân là một yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa, và ngăn chặn dịch bệnh ...