Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 7
Năm 2022 : 2.733
 • Lý Thị Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0362028068
  • Email:
   linhphongviettuan@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0356342960
 • Đặng Thị Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Bí thư đoàn thanh niên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0962780937
 • Nguyễn Thị Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0359994556
 • Hà Thị Khuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0388985088
  • Email:
   Hakhuyenlgbg1985@gmail.com
 • Nguyễn Ngọc Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0375078480
  • Email:
   nguyenngocan24112015@gmail.com
 • Đỗ Thị Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, P. Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0982214890
 • Hoàng Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, TTCM
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0979020448
  • Email:
   hoanghuemn82@gmail.com