Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 2
Năm 2021 : 1.641
 • Nguyễn Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0347505722
 • Ngô Ngọc Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0964569870
 • Vũ Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0332224699
 • Bùi Thị Ninh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0348947259
 • Bùi Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0368492048
 • Đỗ Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0977262006
 • Phan Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, TPCM
  • Điện thoại:
   0946946737
 • Dương Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0392014896
  • Email:
   oanhduonglgbacgiang1975@gmail.com