Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2021 : 2.228
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Nguyên
Họ và tên Nguyễn Thị Nguyên
Ngày tháng năm sinh 24/04/1966
Giới tính Nữ
Chức vụ P. Hiệu trưởng Phụ trách trường
Học hàm, học vị ĐHSP mầm non
Trình độ 12/12
Địa chỉ Trường MN Nghĩa Hưng
Điện thoại 0969485710
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Phụ trách chung

Phó hiệu trưởng