Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2021 : 2.228
Thông tin chi tiết:
Đào Thị Hoa
Họ và tên Đào Thị Hoa
Ngày tháng năm sinh 15/10/1981
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên, TPCM
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ 12/12
Địa chỉ Trường MN Nghĩa Hưng
Điện thoại 0365984468
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Giáo viên