Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 6
Năm 2022 : 2.732
 • Đồng Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0983276733
  • Email:
   maidongthi70@gmail.com
 • Đỗ Thị Mai Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng, Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0987592077
  • Email:
   dthimaihoaqt@gmail.com
 • Vũ Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng. Đã nghỉ hưu
  • Điện thoại:
   0372897260
 • Nguyễn Thúy Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng. Đã nghỉ hưu
  • Điện thoại:
   0374824762
 • Nguyễn Thị Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng Phụ trách trường, Đã Nghỉ Hưu
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP mầm non
  • Điện thoại:
   0969485710
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn